In laga nazaho Eebbe meesha Iyo caqli ahaan sixidda jiritaankiisa meel la’aan

In laga nazaho Eebbe meesha Iyo caqli ahaan sixidda jiritaankiisa meel la’aan

Eebbana kor ahaaye wuu ka deeqtoonyahay caalamiinta, macnaha wuu ka kaaftoonyahay wax kasta oo asiga ka soo hara waligeed iyo abadkeed, kolka uma baahna meel uu dego ama wax uu ku dego ama jiho.

Waxaana ku filan ka nasahidda Eebbe laga nasahayo meesha iyo xaydaanka iyo jihada qowlkii Eebbe kor ahaayee: (Wax ekaankiisa ah ma jiraan) ash-shuuraa:11, kolka haddii uu “meel” lahaan lahaa wuxuu lahaan lahaa wax ekaankiisa ah, iyo fogaansho ah dhererka iyo balladhka iyo qotodheeri, daliilkanna quraanka ayaa laga soo qaatay.

Xadiiskana waxaa u daliil ah kan uu soo weriyay al-Bukhaari iyo Ibn al-Jaaruud iyo al-Bayhaqi oo sanadkiisu saxiix yahay in Rasuulku nnk uu yiri: “Eebbe wuu jiray ayada oo wax aan siga ahayn aanay jirin”, macnihiisuna waa in uu Eebbe waligiis jiray billowgii hore wax kalena lama jirin ama biyo ha ahaadeen ama dabayl ama dhul ama cir ama kursi ama carshi ama dad ama jinni ama malaa’ik ama goor ama meel ama aagag “jihooyin”, kolka Eebbe kor ahaayee wuxuu jiray “meesha” ka hor “meel la’aan” kolka uma baahna “meel” taasna waxaa laga fahmayaa xaddiiskii la soo sheegay.

Wuxuu ku yiri al-Bayhaqi kitaabkiisa al-Asmaa’ wassifaat: “Waxay soo daliilsadeen qaar asaxaabteenna ka mid ah si ay Eebbe “meesha” uga fogeeyaan, qowlkii nabiga nnk: “Adiga ayaa muuqda “daahir ah” waxna kaama sarreeyaan, adiga ayaana qarsoon “baadin” waxna kaama sokeeyaan” kolka haddii aan wax ka sarreeya jirin wax ka sarreeyana jirin “meel” kuma ahaanin” sidaa ayuu yiri. Xaddiiskanna wuxuu reddinayaa kuwa leh Eebbe kor ahaayee jiho ayuu leeyahay.

Wuxuu yiri Cali Allaah ha ka raalli noqdee: “Eebbe wuxuu jiray ayada oo aanan meel jirin, Ilaahayna hadda waa sidii uu markii horeba ahaa” waxaa soo weriyay abuu Mansuur al-Baqdaadi. Ictiqaadkuna malo kuma dhisna ee waa wixii caqliga saxan ee caafimaadka qaba goynayo kaas oo markhaati u ah Sharciga, taasina waa in maxduud wixii ah ay u baahanyihiin wixii ku xaddiday xadkaas kolkaa Ilaah noqon maayo.

Kolka sida jiritaanka Eebbe kor ahaayee u saxnaaday meel la’aan iyo aag (jiho) la’aan intaan la uumin meelaha iyo aagagga (jihooyinka), sidaas oo kale ayuu u saxnaanayaa jiritaankiisu uumista meelaha kadib, meel la’aan iyo jiho la’aan, taasina noqon mayso diidmada jiritaankiisa kor ahaayee, sida ay ku andacootay mushabihada iyo wahaabiyada waana kuwa ugu yeeraya dadka tajsiimka casrigaan.

Xukunka qofkii leh: “Eebbe kor ahaayee meel kasta ayuu joogaa ama meelaha oo dhan” waa in la kufrinayo haddii oo weedhaas ka fahmayo in Ilaahay laftirkiisu ka soo baxay ama ku jiro meel, haddiise uu ka fahmayo weedhaas in Ilaahay kor ahaayee uu xukumo wax walba uuna ogyahay wax walba la kufrin maayo, waana taas midda ay uga jeedaan dadka badankooda ku hadlaya erayadaas, waxaana waajib ah in laga reebo waxyaabahaas sikasbata ha ahaatee, maxaa yeelay salafkii lagama keenin ee waxaa laga keenay muctasilada kadibna waxaa adeegsaday juhalada caamada.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: