​Faa,iidada Salaada Subax Oo Masaajidka Lagu Tukado

1-Qofka Salaada Subax Jamaaco Ku Tukada Waxaa Loo Qori Ajirka Qof Habeenkii Oo Dhan Cibaado U Taagnaa.
2-Qofka Salaada Subax Jamaaco Ku Tukada Wuxuu Ku Jiraa Dimada iyo Damaanada Alaah.

3-Qofka Salaada Subax Jamaaco Ku Tukada Waxaa ilaalin Malaa,igta Alaah.

4-Qofka Salaada Subax Jamaaco Ku Tukada Malaa,igtu Waxay Alaah U Gudbin Warbixin Fiican .

5-Qofka Salaada Subax Jamaaco Ku Tukada Oo Waliba Sii Fadhiya Meeshuu Ku Tukaday ilaa Qoraxdu Ka Soo Baxdo Waxaa Loo Qori Ajirka Qof Xajiyay Oo Cumraystay.

6-Alaah Wuxuu Balan Ku Qaaday Qofka Tukada Salaada Subax iyo Casarka inuu Janada Galiyo.

7-Qofka Salasda Subax Tukada Waxaa Loo Qori inuu Bari Ka Yahay Nifaaq, Maxaa Jira Munaafaqu Salaada Subax Ma Yimaado.

8-Qofka Salaada Subax jJmaaco Ku Tukada Alaah Wuxuu Siin Maalinta Qiyaamo Nuur Dhamaystiran.

9-Labada Rak Cadood Ee Sunada Ah Ee Salaada Subax Ka Horeeya Waxay Ka Fadli Badan Yihiiin Aduunka iyo Waxa Ku Dhax Jira Hadaba Maxaad U Maleen Ajirka Salaada Subax Ee Waajibka Ah.

10-Qofka Salaada Subax iyo Salaada Casar Jamaaco Ku Tukada Alaah Wuxuu Balan Ku Qaaday inuusan Nartagalin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: